สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๐๕)

"เอา ความคิดวิทยามาปรับใช้

ส่วนรวม ได้ใช้ค่ามหาศาล

เป็น ปรัชญาพาให้สำเร็จงาน

หลัก การผ่านขานไขใช้ได้จริง

มิใช่ หวังตั้งให้ตนได้ก่อน

เอา มาซ้อนซ่อนไว้ใช้สุงสิง

ตน หวังทำนำไว้ไม่ประวิง

เป็นใหญ่ ยิ่งต้องฟังหวังส่วนรวม"

Morning exercise 20/1/58

สวนสาธารณะเพชบุระ เมืองเพชรบูรณ์

"เอาส่วนรวมเป็นหลัก มิใช่เอาตนเป็นใหญ่"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)