ผู้บริหารการศึกษาเตรียมมาทำวิทยฐานะอนาคตในอีกไม่ช้า

จากการทำผลงานเพื่อขอวิทยฐานะของผู้บริหารการศึกษาที่ผ่านมามีการไม่ผ่านจำนวนมากทั้งผอ.กศน.จังหวัด ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการบริหารการจัดการศึกษาในระดับจังหวัดและเขตพื้นที่ แต่ก็เป็นตำแหน่งให่ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.4 ที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ทั้งที่มาตรฐานตำแหน่งเหล่านี้ให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลับต้องมาทำผลงานวิชาการเพื่อขอวิทยฐานะเฉพาะราย ซึ่งโอกาสได้ก็ยังน้อยนัก โดยหลักความเป็นจริงแล้วนักบริหารจะไม่ค่อยได้มีเวลาไปทำผลงานวิชาการอย่างทุ่มเทได้ ทำไมไม่ใช้การประเมินจากการทำงานและการพัฒนางานจึงเป็นฐานความคิดใหม่ที่จะนำมาใช้ในการประเมินวิทยฐานะในอนาคตให้เห็นผลจากการปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นคุณภาพตามหลักการประเมินเพื่อการพัฒนา ก.ค.ศ จึงได้นำพา(ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญเป็นวิทยฐานะแรกของตำแหน่ง สรุปดังแผนที่ความคิดต่อไปนี้ เป็นข่าวดีของผู้บริหารการศึกษาที่คาดว่าจะผ่านการพิจารณานำมาใช้ในเร็วๆนี้https://www.facebook.com/disakulk/media_set?set=a.927724640585268.1073743054.100000432219925&type=1


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุลความเห็น (0)