แผ่นพับเรื่องของกิ๋นล้านนา

แผ่นพับเรื่องของกิ๋นล้านนา

วันพุทธ ที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

จากเมื่อวานผมได้สอนเด็กๆ ทำแผ่นพับด้วยโปรแกรม word ไปแล้วนะครับ วันนี้ผมเลย สั่งให้นักเรียนทุกคนทำแผ่นพับในหัวข้อ "ของกิ๋นล้านนา" ให้เสร็จภายในคาบเรียนและให้ส่งในท้ายชั่วโมงเรียนครับ คนละ 1 ชิ้น ครับ ในขณะที่ผมสั่งให้นักเรียนลงมือทำไปนั้น ก็ยังมีนักเรียนบางคนครับที่ยกมือถามผมว่าอาจารย์ครับ ผมจำไม่ได้ว่าทำแบบนี้แล้วจะเริ่มตรงไหนนะครับ ผมก็เลยอธิบายและสอนให้เขาเข้าใจ บางคนก็ถามบางคนก็ถามว่าให้ยกตัวอย่างอาหารล้านนาขึ้นมากี่ชนิด ผมก็บอกว่ากี่ชนิดก็ได้ แต่ขอให้มีประวัติขิงอาหารชนิดนั้น และมีรูปภาพประกอบที่สวยงาม ทำให้มีความน่าสนใจทำให้เป็นที่สะดุดตาน่าอ่าน แล้วตกแต่งให้สวยงามครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธนดล ศรีมะลิ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)