ขอขอบคุณผู้สนับสนุนงบประมาณจัดงานวันเด็ก "58"

แบ่งปันความสุขแก่เด็กที่เป็นอนาคตของชาติ

.......สืบเนื่องมาจากงานวันเด็กที่ใกล้จะถึงนี้ ดิฉันและเพื่อนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อยให้มีโครงการชิ้นใหญ่นี้เกิดขึ้น คือจัดวันเด็กแห่งชาติปี 2558 ขึ้น ดิฉันและเพื่อนต่าง ๆ ร่วมกันประชุม แบ่งให้แต่ละฝ่ายประสานงานของบประมาณจัดซื้อของให้แก่เด็ก.....

และได้ลงมติว่าแต่ละต้องได้เป้า 1500 หรือมากกว่านั้น และได้จัดทำหนังสือขอสนับสนุนแต่ละหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ช่วยเหลือมา เรื่อย ๆ

#ขอบคุณห้างบิ๊กซี หางดง

และดิฉันได้จัดแจงสิ่งของรางวัลเป็นส่วนไปก่อนที่จะถึงวันจริงซึ่งทางโรงเรียนบ้านโป่งน้อยได้ร่วมกับเทศบาลตำบลสุเทพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนา อินต๊ะเสน... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)