สัปดาห์ที่ 4 (19-11-57) ลูกเสือเขาไม่จับมือขวา ยืนซ้ายมาจับมือกันมั่น

เปลี่ยนจากคำว่าสวัสดีครับมาเป็น Morning กันดีกว่าเนอะครับ จะได้ตอนรับสู่ประชาคมอาเซียน วันนี้พวกเราเดินทางออกจากโรงเรียนแต่เช้า โดยก่อนหน้านี้นักเรียนแต่ละคนแต่ตัวเต็มยศ ชุดลูกเสือ ยืนเช้าแถวเรียงรายอย่างเป็นระเบียบโดยมีนักเรียนตั้งแต่ป.4-ม.3 เพื่อเดินทางไปเข้าค่ายลูกเสือที่ค่ายลูกเสือเทพนิมิต โดยระยะเวลาการเข้าค่าย 2 คืน 3 วัน อากาศหนาวมากเลยครับตอนนี้ เมื่อทุกคนพร้อมแล้วรถก็เคลื่อนขบวนออกจากโรงเรียนไปสู่ค่ายลูกเสือเทพนิมิต

เปิดกองลูกเสือ

บรรยายกาศการรับประทานอาหารของนักเรียน

บรรยากาศรอบกองไฟคืนสุดท้าย


และก็ถึงวันสุดท้ายของการเข้าค่าย การจับมือร้องเพลงสามัคคีชุมนุม
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายศรายุทธ มาตา (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)