สอน Flow chat นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สอน Flow chat นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันอังคาร ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วันนี้ผมต้องสอน Flow chat ให้กับเด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่ง Flow chat ก็คือผังที่ประกอบด้วยเส้นสัญลักษณ์รูปแบบต่างๆ ซึ่งนักเขียนโปรแกรมใช้เพื่อให้มองเห็นขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ก่อนจะลงมือเขียน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือผังงานกว้างๆ (general fbwchart)และผังงานละเอียด (detailed tlowchart) ผังงานจะช่วยทำให้เข้าใจการทำงาน ทำให้การเขียนโปรแกรมง่ายขึ้น เนื่องจากคอมพิวเตอร์จะทำงานเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งผู้เขียนโปรแกรมจะต้องเป็นผู้กำหนดให้ผังงานจะช่วยให้ผู้เขียนโปรแกรมมองเป็นขั้นตอนต่างๆ จากสัญลักษณ์ที่กำหมดไว้ง่ายมากขึ้น ซึ่งในการที่ผมได้สอนนักเรียนบางคนก็ทำได้เข้าใจ แต่บางคนก็ยังดูงง ๆ และไม่ค่อยเข้าใจเม่าไหร่นัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธนดล ศรีมะลิ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)