เตรียมความพร้อมกับสื่อการสอน

เตรียมความพร้อมกับสื่อการสอน

วันจันทร์ ที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สื่อการสอน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ หรือวิธีการใดๆก็ตามที่เป็นตัวกลางหรือพาหะในการถ่ายทอดความรู้ ทัศนคติ ทักษะและประสบการณ์ไปสู่ผู้เรียน สื่อการเรียนการสอนแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติพิเศษมีคุณค่าในตัวของมันเอง ในการเก็บและแสดงความหมายที่เหมาะสมกับเนื้อหาและเทคนิควิธีการใช้อย่างมีระบบ ผมต้องเตรียมสื่อการสอนไว้เพื่อที่จะเตรียมไว้เป็นสื่อในการเรียนการสอนกับนักเรียน การที่ผมจะทำสื่อการเรียนการสอนนั้นผมจะต้องทำให้สื่อการเรียนการสอนนั้นดูมีรูปแบบที่น่าสนใจ ต้องทำให้สวยงามดูและตื่นตาตื่นใจทำให้นักเรียนรู้สึกสนใจและอยากที่จะเรียน ไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือปัจจุบัน ทั้งในลักษณะของรูปภาพ เสียง และสัญลักษณ์ต่างๆ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธนดล ศรีมะลิ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)