สอนมัธยมต้องเพิ่มเติมความรู้

สอนมัธยมต้องเพิ่มเติมความรู้

วันศุกร์ ที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การที่สอนเด็กมัธยมนั้นผมเองรู้สึกว่าผมจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น ผมต้องหาข้อมูลหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความรู้รอบตัวข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ นา ๆ มากยิ่งขึ้น เพราะเด็กมัธยมนั้นจะชอบตั้งคำถามต่าง ๆ นา ๆ เพื่อที่จะถามผมบางครั้งก็อาจเป็นคำถามที่มีสาระ บางครั้งก็อาจจะเป็นคำถามที่ดูไรสาระมาก แต่เราก็ต้องหาคำตอบให้นักเรียนให้ได้ แต่ในบางเรื่องบางคำถามผมก็ไม่สามารถที่จะตอบคำถามของนักเรียนไม่ได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นผมต้องหาความรู้รอบตัวเพิ่มขึ้น และต้องติดตามข่าวสารให้ทันเวลาไปด้วยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธนดล ศรีมะลิ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)