กาพย์แก้วกวีกานต์ (๘๐)

"กราบพ่อ ขุนผาเมือง

ธ เรืองฤทธา กล้าหาญ

เมืองราด บัญชาการ

ปณิธาน ทรงสร้างไทย

ร่วมกัน กับเพื่อนรัก

ร่วมสมัคร ประสานใจ

ร่วมขับ ขอมออกไป

ร่วมสร้างไทย ให้ยั่งยืน"

5/1/57

สักการะพระอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง อ.หล่มสัก

เนื่องในวันเริ่มต้นทำงานของปีใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)