ปัญหาจากฟ้าผ่า...ป้องกันได้


ปัญหาจากฟ้าผ่า...ป้องกันได้

SURGE หรือ เสิร์ช เป็นชื่อที่ใช้เรียกทับศัพท์กันอย่างแพร่หลายในภาษาอังกฤษ ส่วนในภาษาไทยมีการเรียกในหลากหลายชื่อ เช่น ไฟฟ้ากระชาก, ไฟฟ้ากระโชก, ไฟฟ้ากรรโชก, ไฟฟ้าเกิน, ไฟฟ้าส่วนเกิน, ไฟฟ้ากระเ พื่อม เป็นต้น

อธิบายง่ายๆ SURGE หรือ เสิร์ช ก็คือ ปริมาณไฟฟ้าส่วนเกินจากปกติ ที่เข้ามาในระบบไฟฟ้านั่นเอง ส่วนปริมาณของเสิร์ชจะมาก หรือ น้อย ขึ้นอยู่กับสาเหตุของการเกิด SURGE นั้นๆ

สาเหตุหลักของการเกิด SURGE หรือ เสิร์ช ที่ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดเสียหาย มี 2 ชนิด คือ

1. สาเหตุจากการ ปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า

การปิด-เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในสำนักงาน เช่น เครื่องปรับอากาศ, เครื่อง Server, Data Storage Center ตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน นั้นเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้ากระชาก หรือ SURGE ขึ้นได้ ซึ่งระดับความรุนแรงขึ้นอยู่กับปัจจัยในการปิด-เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้พร้อมๆกัน ตัวอย่าง เช่น เมื่อเปิดเครื่องมอเตอร์หลายตัว ให้ทำงานพร้อมๆ กัน ทำให้เกิดการดึงกระแสไฟฟ้าเข้าปริมาณสูงมากกว่าปกติเพื่อสตาร์ทมอเตอร์ แม้ปริมาณกระแสไฟฟ้าชนิดนี้จะไม่รุนแรง คือ ประมาณ 600 โวลท์/100 แอมป์ แต่ด้วยความเร็วตามจังหวะรอบกระแสไฟฟ้าที่สูงถึง 50/60 Hz จึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าได้ การป้องกันความเสียหายนี้ทำได้โดยใช้อุปกรณ์กรองกระแสไฟฟ้า, อุปกรณ์

ดูด-ซับกระแสไฟฟ้า หรืออุปกรณ์หน่วงความเร็วกระแสไฟฟ้า

2.สาเหตุจากภัยธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า ทำให้กระแสไฟฟ้าธรรมชาติถูกเหนี่ยวนำเข้ามาทางสายไฟฟ้า หรือ สายโลหะต่างๆ ที่วางพาดไว้ในที่โล่งแจ้ง กระแสไฟฟ้าส่วนเกิน หรือ SURGE ชนิดนี้มีปริมาณสูงและมีความรุนแรงมาก มีค่าประมาณ 6,000 โวล์ท 3,000 แอมป์ ที่สำคัญ คือ เป็น SURGE ที่ความเร็วสูงมากจนนำหน้าจังหวะรอบกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้า การป้องกันความเสียหายจากการเกิดจาก SURGE ชนิดนี้ทำได้ยาก จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันที่สามารถตัดปริมาณไฟฟ้าส่วนเกินลงดิน

ได้อย่างรวดเร็วพอ ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าให้เสียหายจนถึงขึ้นหยุดทำงาน

ปัจจุบันองค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งเริ่มตระหนักถึงผลกระทบจากการที่อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายจนถึงขั้นหยุดทำงาน อาทิ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา หรือมีความสำคัญในการให้บริการลูกค้า ซึ่งหากต้องหยุดทำงานแม้เพียงในระยะเวลาอันสั้นก็อาจส่งผลถึงความไม่พึงพอใจของลูกค้า ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ขององค์กร นอกจากนี้ยังพบปัญหาที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์ป้องกัน SURGE ผิดประเภทอย่างขาดความเข้าใจ

การเลือกลงทุนในอุปกรณ์ป้องกันที่ถูกต้องตามหลักวิชาการที่สามารถตัดปริมาณกระแสไฟฟ้าส่วนเกินลงดินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเท่านั้น จึงจะเป็นการป้องกันปัญหา SURGE ได้อย่างมั่นใจ

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

คุณเสาวณี ภูมิพฤกษ์ โทร: 08-5132-6205

คุณยนต์ นันทิวรรณกุล โทร: 08-5917-2030

หมายเลขบันทึก: 584450เขียนเมื่อ 24 มกราคม 2015 16:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มกราคม 2015 16:16 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี