แท้เธอ ทัดเทียม บุรุษ

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

...แท้เธอ ทัดเทียม บุรุษ

ผ่องผุด เพราะงาน การขยัน

หัวใจ ยุติธรรม สำคัญ

พร้อมพลัน สรรค์โลก รื่นรมย์


...โอ้แม่ แห่งลูก แห่งธรรม

มือค้ำ โลกผุด พิสุทธิ์สม

แบบอย่าง แห่งรัก อุดม

สืบสังคม เมตตา รักเอย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)