กิจกรรม วันพ่อ

ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันพ่อแห่งชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับความหมายดังกล่าวข้างต้นทางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมวันพ่อ ภายในหอประชุม นำโดยผู้อำนวยการสุมนต์ มอนไข่ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน นักศึกษาก็ร่วมกัน ร่วมพิธีด้วย ผมมีบรรยายกาศมาฝากครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกานตพงศ์ อาจองกุล...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)