พลัง R2R ปางมะผ้า รุ่นที่ 1

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปางมะผ้า...เป็นอีกอำเภอหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้เคยมาเยือนเมื่อสมัยมาขับเคลื่อน R2R ที่ปาย
เป็นเมืองเงียบๆ ผู้คนอัธยาศัยงาม..ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขามีมากหลายเผ่า

วันแรกของการเรียนรู้และทำความเข้าใจบริบท เป็นความยิ่งใหญ่มาก ที่ได้มองเห็นความเชื่อมโยงของระบบสุขภาพ เรื่องเล่าของเภสัชกรแอ๊วที่ทำเรื่องการสื่อสารมาถึงแปดปี...จนลงตัวว่า จะแนะนำเรื่องยาอย่างไรให้กับคนไข้ ทำให้ข้าพเจ้ามองเห็นภาพเลย บริบทที่นี่ การสื่อสารมีผลต่อระบบสุขภาพมาก

งานวิจัยของคุณกร...ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงพลังของชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลมิติสุขภาพ การเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขของผู้พิการ ที่มีแทรกอยู่ในทุกพื้นที่ คุณกรต้องมาเริ่มต้นใหม่ถึงสามปี เพื่อวางระบบ จนได้รูปแบบ ใช้ต้นทุนที่มีอยู่ในพื้นที่เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน

และได้พบ Key Word หนึ่งคือ "PCU at Home" เป็นงานหนึ่งที่ช่วยตอบโจทย์ของผู้คนในพื้นที่ต่อการเข้าถึงระบบบริการ … ที่เต็มไปด้วย ดอย และหุบเขา ชาวบ้านแทรกอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ไกลออกไป การคมนาคมไม่สะดวก การทำงานของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขทำงานยากขึ้นเท่าตัว

การเริ่มต้นวันนี้...ทำให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจพื้นที่ และพลัง ตลอดถึงศักยภาพของคนทำงาน R2R ที่นี่ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่มเอามาเล่า แต่มาเพื่อต่อยอดทางพลังปัญญาพลังใจของคนทำงาน ผู้ประสานงานสองท่านตัวเล็กๆ ทำการใหญ่อย่างพี่เก่งและคุณกรได้ช่วยกันวางรากฐาน R2R มาเป็นระบบและทำได้ดีมาก ทำให้วันนี้ข้าพเจ้าทำกระบวนการได้ง่ายขึ้น ท่ามกลางภาระงานที่ล้นมือ แต่พลังใจที่จะพัฒนางานของคนทำงานที่นี้ เต็มเปี่ยมมาก...๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)