tny
นาย ณัฐพล โยธาธิติกุล

* ความหมายของ STEM education Thailand


ในที่สุดสะเต็มศึกษาก็เดินทางมาถึงประเทศไทย

เมื่อต้องเผชิญหน้ากับมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ก็ให้อยู่กับมันอย่างเข้าใจ จะได้มีความสุขกับการจัดการเรียนรู้......


STEM education แปลเป็นไทยตรงตัวว่าสะเต็มศึกษา

หลังจากที่ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติเปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการ ภายใต้การดำเนินการโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. และได้ พัฒนากิจกรรมและคู่มือทั้งช่วงชั้นที่ 1 - 4 เพื่อเป็นตัวอย่างให้ครูใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในคำนำของเอกสาร สสวท. ให้คำนิยามสะเต็มศึกษาไว้ชัดเจนว่า

" สะเต็มศึกษาเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน ให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนา กระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ผ่านประสบการณ์ ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) หรือกิจกรรมการเรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) " (สสวท., 2557)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2557. คูู่มือกิจกรรมสะเต็ม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6. กรุงเทพฯ:สสวท.

เข้าถึงออนไลน์ กดที่นี่


พฤษภาคม พ.ศ. 2556 สสวท. ได้เชิญศาสตราจารย์ Prof. Edward Reeve ผู้เชี่ยวชาญด้าน Education in Industrial Technology จาก Utah State Universityเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง STEM education ให้กับนักวิชาการ สสวท. Prof. Reeve ได้เขียนบทความเกี่ยวกับการนำสะเต็มศึกษามาใช้ในประเทศไทยและในอาเซียน เรื่อง Implementing Science, Technology, Mathematics, and Engineering (STEM) Education in Thailand and in ASEAN โดยในบทความได้มีการอ้างถึงความหมายของสะเต็มศึกษาโดย Tsupros, Kohler และ Hallinen ดังนี้

"STEM education is an interdisciplinary approach to learning where rigorous academic concepts are coupled with real-world lessons as students apply science, technology, engineering, and mathematics in contexts that make connections between school, community, work, and the global enterprise enabling the development of STEM literacy and with it the ability to compete in the new economy."

(แปลเองครับ)

สะเต็มศึกษาเป็นวิธีการในการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ ซึ่งแนวคิดทางวิชาการที่ถูกต้องจะถูกเชื่อมโยงเข้ากับบทเรียนในโลกจริง โดยนักเรียนประยุกต์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ในบริบทที่สัมพันธ์กันระหว่างโรงเรียน ชุมชน ที่ทำงาน และบริษัทต่างๆในระดับโลก ทำให้นักเรียนสามารถที่จะพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านสะเต็มและสามารถที่จะแข่งขันในเศรษฐกิจยุคใหม่นี้

Tsupros, N., R. Kohler, and J. Hallinen, 2009. STEM education: A project to identify the missing components.A collaborative study conducted by the IU1 Center for STEM Education and Carnegie Mellon University.

เข้าถึงออนไลน์ กดที่นี่

หมายเลขบันทึก: 584166เขียนเมื่อ 19 มกราคม 2015 17:47 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มกราคม 2015 00:06 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

(สสวท., 2557) ขอทราบชื่อเรื่องที่อ้างอิงคะเพื่อจะได้ตามอ่านเรื่องเต็มค่ะ ขอบคุณค่ะ

เพิ่มเติมให้แล้วครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี