​เชิญชวนแนะนำหนังสือคนละ 1 เล่ม เพื่อจัดทำหนังสือ "100 คน 100 เล่ม เติมเต็มชายแดนใต้"

Knowledge for Deep South
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เชิญชวนคนทำงานชายแดนใต้ ตัวจริงเสียงจริง
แนะนำหนังสือ ที่จะทำให้เข้าใจ ชายแดนใต้ ดียิ่งขึ้น คนละ 1 เล่ม
เพื่อจัดทำหนังสือ "100 คน 100 เล่ม เติมเต็มชายแดนใต้"

โดยส่ง

1. ชื่อหนังสือและผู้แต่ง พร้อมภาพหน้าปกหนังสือ
2. คำแนะนำ ไม่เกิน 10 บรรทัด เพราะอะไรจึงอยากให้อ่าน
3. ภาพถ่ายของท่าน ขณะถือหนังสือ 1 เล่มยิ่งดี

ส่งมาที่ [email protected] ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558
พร้อมชื่อ นามสกุล ที่ทำงาน และตำแหน่งหรือบทบาทของท่านที่เกี่ยวกับชายแดนใต้
เพื่อจัดส่งหนังสือให้แก่ทุกท่านเพื่อตอบแทนการร่วมแบ่งปันความรู้ในครั้งนี้ และเผยแพร่ใน K4DS.org

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ จังหวัดชายแดนใต้ความเห็น (0)