​รอยทางในรอยธรรม

มีรักมีพบมีพลัดพราก มีลำบากมีสุขสบายหลายเหตุผล นี่คือห้องแห่งชีวิตคิดเวียนวน เคยสุขล้นบางครั้งดับอับหนทาง โลกนี้มีอะไรจีรังนั่นบ้างหรือ จะยึดถือหรือวางจิตคิดแผ้วถาง ใช้ธรรมมะน้อมนำในรอยทาง ทุกก้าวย่างวางไว้ในพระธรรม (กระต่ายใต้เงาจันทร์ เขียน)

รอยทางในรอยธรรม

สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์

ระเรื่อเรืองส่องกระจ่างทางบนดอย

กระพริบพร้อยเม็ดฝนพร่างวางสดใส

ใบไม้พลิ้วราวเหมือนระบำเต้นกลางไพร

เสนาะในเทียบเคียงเสียงดนตรี

จำปีหอมมัดไว้แนบปลายผม

ส่งกลิ่นหอมชวนชมไปทุกที่

แสงแดดอ่อนทอระยับทาบนที

ธรรมชาติดีแต่ความคิดบิดสวนทาง

ละลิ่วล้อละลอยล่องลองความคิด

ความทรงจำที่ถูกปิดมาแผ้วถาง

ยิ่งอยากลืมยิ่งกลับจำทำทุกทาง

หัวใจบางเริ่มเจ็บปวดรวดร้าวใจ

ใช้ธรรมชาติรักษาไว้ที่ปลายฟ้า

มองทุกอย่างธรรมดาพบว่าใช่

ทุกสิ่งอย่างผ่านมาแล้วผ่านไป

ชีวิตสร้างวางไว้ในกมล

มีรักมีพบมีพลัดพราก

มีลำบากมีสุขสบายหลายเหตุผล

นี่คือห้องแห่งชีวิตคิดเวียนวน

เคยสุขล้นบางครั้งดับอับหนทาง

โลกนี้มีอะไรจีรังนั่นบ้างหรือ

จะยึดถือหรือวางจิตคิดแผ้วถาง

ใช้ธรรมมะน้อมนำในรอยทาง

ทุกก้าวย่างวางไว้ในพระธรรม (กระต่ายใต้เงาจันทร์ เขียน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทกลอนกระต่ายใต้เงาจันทร์ความเห็น (0)