สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๘๐)

"คนเรา นั้นเกิดมาสาเหตุให้

เจอกัน ได้เหลียวแลไม่แปรผัน

ไม่ใช่ สิ่งเกินคาดไว้ได้พบกัน

เรื่องบังเอิญ หรือนั่นมันไม่จริง

เป็นเพราะ ทำกรรมไว้ให้บังเกิด

ทำบุญ เลิศเกิดพลังทั้งชายหญิง

เกื้อหนุน นำทำไว้ไม่ประวิง

มา เป็นสิ่งเชื่อมไว้ได้พบกัน"

Morning exercise 28/12/57

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)