สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๗๕)

"ศรี นครินทร์ถิ่นนี้มีคุณค่า

เทพ เทวามาดลไว้ได้สืบสาน

เมือง รุ่งเรืองเฟื่องแท้แต่โบราณ

เก่า มานานกาลมาว่าเก่าจริง

ศรี นครินทร์ถิ่นนี้มีผู้สร้าง

เทพ จัดวางสร้างไว้ให้ชายหญิง

ศรี แผ่นดินแดนไทยได้แอบอิง

สุข ทุกสิ่งทิ้งทุกข์สุขนิรันดร์"

24/12/57

นิเทศงาน คปสอ.ศรีเทพ รอบ1/58

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)