สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๗๗)

"น้ำ หลั่งไหลให้พลังสร้างชีวิต

หนาว เหน็บจิตเพียงใดไม่ไร้หวัง

แผ่นดิน สูงเสียดฟ้าท้าพลัง

ธรรมชาติ ยังคงค่าน่าเที่ยวชม

งดงาม นามน้ำหนาวคราวมาเที่ยว

แห่ง หนเดียวเที่ยวไปใจสุขสม

ขุนเขา ล้อมรอบตาป่าอุดม

แมกไม้ ชมรมย์รื่นชื่นชีวา"

25/12/57

นิเทศงานรอบ 1/58 คปสอ.น้ำหนาว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)