สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๗๙)

"ให้ ของขวัญวันดีวันปีใหม่

กำลังใจ ได้เห็นเป็นของขวัญ

คำชื่นชม จากใจไว้กำนัล

อภัย กันและกันทุกวันคืน

เวลา มาอยู่รวมร่วมดวงจิต

ของขวัญ ชิดสนิทให้ไม่ต้องฝืน

สำหรับ สร้างทางสุขไว้ให้ยั่งยืน

ครอบครัว ชื่นรื่นรมย์สุขสมใจ"

Morning exercise 29/12/57

สวนสาธารณะเพชบุระ เมืองเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)