5 / 01 / 58 แจกกระเป๋าให้นักเรียน

ทางมูลนิธิให้ทางโรงเรียนไปรับกระเป็าที่มีคนมาบริจาคให้ ให้โรงเรียนละ 100 ใบ ทางโรงเรียนก็ไปเลือกมาและนำมามอบให้กับนักเรียนทุกคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราภรณ์ สุจริต (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)