สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๖๙)

"รัก มั่นรักสมัครใจไม่ไหวหวั่น

แท้ ต่อกันพันผูกเฝ้าปลูกฝัง

คง คุณค่าท้าสู้คู่พลัง

มั่น หมายหวังตั้งใจไว้คู่กัน

รัก เข้าใจในรักปักดวงจิต

กัน ความคิดนอกใจไม่แปรผัน

ยืน เคียงคู่อยู่เคียงข้างสร้างชีวัน

ยาว เพียงจันทร์ตะวันอยู่คู่โลกา"

สวนสาธารณะเพชบุระ เมืองเพชรบูรณ์

Morning exercise 19/12/57

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)