สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๖๘)

"เขา สูงเลียดเสียดฟ้าภูผางาม

ค้อ ขึ้นตามนามนี้ที่เล่าขาน

ฟ้า แสนงามครามเด่นเห็นตระการ

ใส สะคราญสำราญใจเมื่อได้ชม

หมอก งามงดสดใสได้ชมเล่น

สวย ดั่งเป็นเช่นเทวามาสร้างสม

ท่ามกลาง ดงพงพนาค่าอุดม

ขุนเขา สมลมเย็นเช้าเขาค้องาม"

26/12/57

พิธีเปิดสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยน้ำขาว อ.เขาค้อ

โดย พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)