กาพย์แก้วกวีกานต์ (๔๙)

"มุ่งมั่น ร่วมฟันฝ่า

กว่าจะมา ถึงวันนี้

ค่อนขอด นินทามี

ด้วยฤดี ที่มั่นคง

ใครว่า นินทาช่าง

เราร่วมสร้าง อย่างซื่อตรง

พ.ส.ช. ขอดำรง

ช่วยปักธง สุขคนไกล"

26/12/57

พิธีเปิด สสช.บ้านห้วยน้ำขาว

ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)