สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๖๕)

"รัก แท้แพ้ใกล้ชิดสนิทใกล้

แท้ เพียงใดใช่อยู่คู่เสมอ

แพ้ ความห่างร้างไกลใฝ่ละเมอ

ใกล้ชิด เจอทุกวันอาจปันใจ

ป้องกัน ไว้ใกล้กันหวั่นแนบชิด

ได้ด้วย จิตมุ่งมั่นไม่หวั่นไหว

สติ สัมปชัญญะรู้ทันใด

ปัญญา ใช้ป้องกันรู้ทันตน"

Morning exercise 17/12/57

สวนสาธารณเพชบุระ เมืองเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)