สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๖๒)

"สุขสันต์ สำราญใจ หายขุ่นข้อง

วันเกิด น้องของพี่ มีสมหวัง

ชนิดา สุขี มีพลัง

บัญญัติ ดังสมใจ ที่หมายปอง

อายุ ยืนรื่นรมย์ สุขสมจิต

วรรณะ สถิตย์ผ่องใส ไม่มีหมอง

สุขะ ล้ำร่ำรวย ด้วยเงินทอง

พละ ครองสมองดี มีปัญญา"

14/12/14

สุขสันต์วันเกิดนะ แป๋วน้องรัก

จากพี่เชฐ พี่เอ้ แคน ขิม ขลุ่ย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)