กาพย์แก้วกวีกานต์ (๔๗)

"ห่างกัน ให้คิดถึง

ให้รำพึง คิดถึงกัน

ใกล้กัน ให้สัมพันธ์

ผูกใจกัน อย่างมั่นใจ

ห่างกัน ให้รู้ว่า

ความห่วงหา มากแค่ไหน

ใกล้กัน ให้อุ่นใจ

ให้รู้ไว้ เรามีเรา"

16/12/57

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)