สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๖๖)

"สวรรค์อนันต์ สรรค์สร้าง ทางชีวิต

สวรรค์อนันต์ แหล่งผลิต ศิษย์ศึกษา

สวรรค์อนันต์ หล่อหลอมให้ ได้พัฒนา

สวรรค์อนันต์ อันน่า ประทับใจ

ทั้งอาคาร สถานที่ ชี้คุณค่า

อีกครูบา อาจารย์ด้วย ช่วยแก้ไข

อบรมศิษย์ คิดดี มีน้ำใจ

ช่วยศิษย์ให้ ได้วิชา พัฒนาตน"

5/1/58

รำลึกความประทับใจ

รร.สวรรค์อนันต์วิทยา จ.สุโขทัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)