สุนทรีย์กวีศิลป์(๑๖๗)

"สี่ตีน ก้าวเท้าย่างอย่างมุ่งมั่น

ยัง มีวันล้มลงพื้นลื่นไถล

รู้ ว่ามีสี่ขาน่ามั่นใจ

พลาด พลั้งได้ให้ล้มตรมอุรา

นักปราชญ์ ผู้รู้เฟื่อง ลือเลื่องยุทธ์

ยัง สะดุดหลุดทางอย่างกังขา

รู้ มากมายหลายรับสรรพวิชา

พลั้ง พลาดท่าน่าอายขายหน้าตน"

Morning exercise 18/12/57

สวนสาธารณะเพชบุระ เมืองเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)