สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๕๐)

"ขอเป็นข้า ราชการ ที่หาญกล้า

ขออาสา ท้าปัญหา ไม่ถอยหนี

ขอมุ่งมั่น สรรค์สร้าง ทางที่ดี

ขออุทิศ ชีวิตนี้ เพื่อมวลชน

ขอเดินตาม รอยบาท มหาราชเจ้า

ขอบรรเทา ทุกข์ไทย ไปทุกหน

ขอน้อมนำ ทำดี ชี้นำตน

ขอช่วยคน พ้นทุกข์ สุขภาพดี"

5 ธันวาคม 2557

วันพ่อแห่งชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)