ปณิธานปีใหม่ (กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘)

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

...ทุกวันวันดี...................ปัจจุบันขณะนี้................เป็นศรีสวัสดิชัย
ปัญญาเรียนรู้...................สม"ผู้ตื่น"ไซร้................ศีลธรรมค้ำให้........กายใจมั่นคง

...ตั้งจิตแน่วแน่...............เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่................นี่แลเป้าประสงค์
ใช้ชีพเป็นประโยชน์........ขจัดโกรธโลภหลง.............ปฏิบัติสัตย์ตรง......ดำรงให้อภัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 205 ปรัชญา Philosophyความเห็น (0)