กาพย์แก้วกวีกานต์(๓๑)

"สุขสันต์และสดใส

สุขฤทัยทุกคืนวัน

วันเกิดจงสุขสันต์

สุขทุกวันตลอดไป

การงานจงก้าวหน้า

พัฒนาและก้าวไกล

คิดหวังในสิ่งใด

ขอจงได้ตามใจปอง"

Happy Birthday พี่แต๊ก

คุณฐิติมา บุญรอดกลับ

หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

สสจ.เพชรบูรณ์

18/11/57

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)