ตอนที่ 4

         ต่อไปนี้เป็นบทความเรื่อง สกว. กับความเป็นองค์กรเคออร์ดิค ตอนที่ 2   อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช
 4 พ.ย.49