ขอเชิญชวนสมาชิกชาวกลุ่มงานบริการนอก เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงานร่วมกันนะคะ แล้วจะไปติดต่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนะนำการใช้ gotoknow ในแต่ละงานเวลาต่อมาค่ะ