นโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาของวิชาชีพสุขภาพ


ในการประชุม ANHPERF ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นช่วงของ High Level Consultation ผมได้รับมอบหมายให้กล่าว Keynote เรื่อง นโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาของวิชาชีพสุขภาพ


จึงนำ narrated ppt มา ลปรร. ที่นี่วิจารณ์ พานิช

๑๘ พ.ย. ๕๗


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)