สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๓๖)

"เมื่อปัญหา มาประดัง ทั้งซ้ายขวา

เมื่อปัญหา มาทายท้า ทุกแห่งหน

เมื่อปัญหา รุมเร้า เข้าสู่ตน

เมื่อปัญหา พาทุกข์ทน จนอ่อนใจ

มีปัญญา พาใจ ให้พร้อมกล้า

มีปัญญา พาคิด จิตผ่องใส

มีปัญญา อยู่กับตัว กลัวทำไม

มีปัญญา เอาไว้ ใช้แก้มัน"

Morning exercise 20/11/57

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)