สัปดาห์ที่ 8 สอนครูและนักเรียนพร้อมกัน (25/12/2557)


สวัสดีครับ

เป็นการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครับ ในโปรแกรม Microsoft Publisher ครับเป็นโปรแกรมที่ทำเกี่ยวกับ จดหมาย นามบัตร บัตรอวยพร แผ่นพับ วันนี้ผมสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำเกี่ยวกับบัตรอวยพรครับ

มีคุณท่านหนึ่ง ท่านสอนใจการทำบัตรอวยพรต่าง ครูท่านนี้เลยขอมาเรียนกับนักเรียนโดยครับ ดูแล้วครูท่านนี้ตั้งใจทำดีมากไม่ต่างจากนักเรียนเลยครับ

(25/12/2557)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)