วันเตรียมความพร้อมก่อนจัดสถานที่จริง (21/11/57)

วันนี้หลังจากที่เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ครบ ทำการตกแต่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ก็เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะนำไปตกแต่งสแตนเชียร์ที่สนามกีฬาเทศบาลในวันจันทร์ เราได้นำเอาส่วนประกอบต่างๆลองมาวางต่อ เพื่อลองดูว่าขนาดจะเป็นอย่างไร จะวางแนวไหน จะยืดอุปกรณ์แต่ละชิ้นต่อกันอย่างไร เสร็จแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)