ลงสีให้สวยงาม (19/11/57)

จากเมื่อวานที่เราได้ตัดโฟมไว้แล้วนั้น หลังจากที่เราได้ซ้อมนักเรียนร้องเพลงเชียร์และซ้อมเต้นเสร็จแล้ว เราก็ได้เวลาที่จะมาทำสแตนเชียร์ หลังจากที่นักเรียนเข้าแถวกลับ้านแล้ว เราจะเอาอุปกรณ์ต่างๆ ออกมาทำหนา้ห้องสมุด วันนี้เราต้องลงสีแล้ว นักศึกษาฝึกสอนเอกศิลปะก็มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการลงสีอยู่พอดี เราเลยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่ สีเก่าที่โรงเรียนใช้จากปีที่แล้วก็ยังเหลือ ยังใช้ได้ ก็เลยประหยัดงบสีมีอยู่ประมาณสี่สี จึงใช้การผสมสีเอาถ้าอยากได้สีที่ไม่มีอยู่ จากนั้นรอให้สีแห้งแล้วก็นำไปเก็บ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)