คุมนักเรียน ป.4 (20/11/57)

วันนี้เป็นวันที่ผมไม่มีคาบสอน แต่วันนี้นักเรียนชั้น ป.5-6 ได้ไปเข้าค่ายคุณธรรมที่วัดอุโมงค์ ครูบางส่วนต้องไปคุมนักเรียนเข้าค่าย จึงทำให้นักเรียนบางห้องไม่มีครูประจำชั้นอยู่ ทางวิชาการก็ได้จัดให้ครู และนักศึกษาฝึกสอนเข้าไปสอนแทน และครูจะมอบหมายงานไว้ให้ว่าแต่ละวิชาจะให้นักเรียนทำอะไร ในช่วงเช้าจะมีครูคนอื่นเข้าไปสอนแทน ผมได้เข้าสอนแทนในคาบที่ 4-5 คาบที่ 4 ครูให้นักเรียนทำบันทึกรักการอ่าน คนละสองเรื่อง ผมเลยพานักเรียนไปที่ห้องสมุดและให้นักเรียนหาหนังสือมาอ่านแล้วทำการบันทึกลงไป หมดคาบก็ให้นักเรียนรวบรวมส่งที่โต๊ะครูประจำชั้น คาบที่ 5 เป็นวิชาสังคม ซึ่งนักเรียนทำงานเสร็จแล้วตั้งแต่ช่วงเช้า เพราะครูคนอื่นให้นักเรียนทำไปก่อน ผมเลยเปิดสารคดีให้เด็กดูเป็นสารคดีเกี่ยวกับการเอาตัวรอดของสัตว์ เป็นสารคดีท่องโลกกว้างทางช่อง Thai PBS ก็มีนักเรียนบางส่วนที่ไม่อยากดูจะขอดูหนังผี ดูการ์ตูน แต่ผมไม่เปิดเพราะว่านักเรียนดูแล้วชอบกรี๊ดเสียงดัง และไม่ได้ความรู้ด้วย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)