นิราศอิตาลี (๗๙)

157) มีเหล้ารัม ไวน์แดง ขนมาด้วย

จึงขอช่วย ติดฟราไจน์ ไม่ต้องขำ

แพ็คอย่างดี ห่อไว้ คล้ายจองจำ

ฉันจะนำ โชว์ไว้ ไม่ดื่มกิน

ไม่ดื่มเหล้า แต่เรา ชอบดูเหล้า

ไม่ชอบเมา ชมได้ ไม่ติฉิน

ดั่งอมฤต แห่งองค์ อัมรินทร์

กวนกสินธ์ สมุทรมา นารายณ์นำ

158) ทำรีฟันด์ ต้องมีของ สำแดงให้

ตราลงไว้ ประทับ กลับถลำ

ตรวจเสร็จสรรพ จึงโหลด ขึ้นบนลำ

แล้วก็นำ เอกสาร รับเงินคืน

คืนภาษี สินค้า กลับมามาก

มีหลายหลาก จัดไว้ ไม่ขัดขืน

ร้อยละยี่สิบ คุ้มค่า เวลายืน

ต่างชื่นมื่น รับเงินได้ ไปช้อปกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศอิตาลีความเห็น (0)