ทัศนศึกษา ณ บ้านม่วนใจ๋ (22/12/57)


วันนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 13 ห้องเรียน จะได้ไปทัศนศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยแต่ละห้องจะแยกย้ายกันไปคนละสถานที่ ......

ฉันได้ดูแลนักเรียนชั้น ม.4/7 ซึ่งไปทัศนศึกษา ณ บ้านม่วนใจ๋ เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย การนวดเบื้อต้น และการทำลูกประคบ การมาทัศนศึกษาในครั้งนี้ นักเรียนและคณะครู บางคนได้อบสมุนไพร บางคนก็ได้นวดหน้า นวดตัว และช่วงบ่ายนักเรียนยังได้ช่วยกันทำขนมเทียน ^^

ก่อนกลับโรงเรียนนักเรียนก็ได้ของที่ระลึกเป็นลูกประคบและขนมเทียนที่นักเรียนได้ทำด้วยตัวเองอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)