รุ่น ๘ (๒๕๑๔) พ.ร.ศ. ห้อง ค ม.ศ. ๓

รักเพื่อนทุกคน

รุ่น ๘ พ.ร.ศ. ห้อง ค ม.ศ. ๓

..............

+วันอังคาร สราญพักตร์ เธอยังสวย

เธอสำรวย อวยองค์ ยังคงสาว

หกสิบปี ที่ผ่าน เป็นกาลยาว

เพื่อนคงสาว งามแท้ ดีแน่นอนฯ


++สงวน มณีศรี++

+ถึงวันพุธ สุดสงวน เพื่อนร่วมสิทธิ์

ดูชีวิต จิตดี ไม่มีสอง

จะทำการ งานใด ใส่ใจกรอง

ให้เพื่อนครอง คล้องสุข ไร้ทุกข์ทนฯ


++ลออ เอียดพวง++

+พฤหัส จัดหนัก เพื่อนลออ

น้ำตาคลอ ต่อเพื่อน วิ่งเคลื่อนหา

เป็นกาวใจ ให้เพื่อน ไม่เลื่อนลา

เต็มใจพา ถามสุข ยิ้มทุกทีฯ


++ศุลีพร นิคม++

+ถึงวันศุกร์ สุขดี ศุลีพร

เพื่อนสมร ตอนเรียน ร่วมเขียนอ่าน

ให้เพื่อนสุข ทุกวัน นิรันดร์กาล

ทุกข์อย่าพาล ผ่านไป ให้ไกลกนฯ


++อารีย์ ราษฎร์นุ้ย++

+โอ้วันเสาร์ เรามี อารีย์รอบ

ช่างประกอบ รอบตัว เด่นหัวคิด

เก่งวางแผน แก่นดี กับชีวิต

เพื่อนลิขิต มิทุกข์ แย้มสุขสมฯ


++พรทิพย์ เศรษฐประเสริฐ++

+วันอาทิตย์ นิมิตร พรทิพย์รู้

ถึงเพื่อนอยู่ สู้ไกล ก็ไม่ห่าง

เร่งวางแผน แก่นใน ใส่ใจงาน

ให้อยู่อย่าง ย่างไป ไม่ไกลเกินฯ


++ประนอม ขุนทอง++

+ถึงวันจันทร์ นั่นน่ะ คือประนอม

ไม่อ้อมค้อม ต้องสวย สรวยจิต

สราญพักตร์ รักงาม ไม่ร้างคิด

เพื่อนลิขิต จิตข้อง จึ่งต้องตามฯ

เรียงถ้อยโดย แคง โคกโพธิ์

"รักเพื่อนทุกคน"

โชคดีครับ...อำพน คำสุวรรณ์

วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

รวมพลเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

ที่ โคซี่ รีสอร์ท ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

(ปีหน้าวางแผนไปรวมพลกันที่ทองผาภูมิ กาญจนบุรี)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีคนใต้ความเห็น (2)

ส่งความงดงามมาเติมสุขจากธรรมชาติเนื่องในปีใหม่ ขอตั้งจิตอธิษฐาน ให้ผู้เป็นกัลยาณมิตร เป็นเครือญาติ เป็นครูแห่งชีวิต ผู้ตั้งมั่นในความดี เข้าถึงความเย็นใจ ทุกเมื่อทุกวัน


เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับท่านหมอเจ๊