ชีวิตที่พอเพียง : ๒๓๑๕. ศาสตร์แห่งข้อมูลมหึมา


นสพ. China Daily / Asia Weekly ฉบับลงวันที่ ๗ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ลงข่าวเรื่อง Science without borders : Sydney-based scientist conducting pioneering research in China sees it as a way of repaying his country of birth เป็นเรื่องของ ศ. David Feng Dagan แห่งมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ที่ไปทำงานวิชาการให้แก่มหาวิทยาลัยในประเทศจีน ที่เป็นบ้านเกิดของตนด้วย

ผมสนใจที่เขาทำงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ "ข้อมูลมหึมา" (big data) เกี่ยวกับผู้ป่วย และการใช้บริการรักษาพยาบาล ที่จะนำข้อมูลของคนถึง ๑๐๐ ล้านคนของจีนมาใช้ทำวิจัย ระบบข้อมูล ในการรวบรวม จัดเก็บ และจัดการ ข้อมูลมหึมานี้ เพื่อทำความเข้าใจเรื่องสุขภาพของคน และเพื่อการวินิจฉัยโรคแต่เนิ่นๆ เช่นมะเร็ง และโรคหลงลืม

ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ผมอ่านพบเรื่อง ศาสตร์ว่าด้วยข้อมูลขนาดใหญ่มหึมา ที่เรียกว่า big data, megadata, terradata ที่อเมริกาเอามาใช้ในการตรวจสอบการก่อตัวของการก่อการร้าย รู้ล่วงหน้า จึงสนใจบทความนี้ แต่เมื่ออ่านรายละเอียด ของบทความก็ไม่บอกอะไรมาก

ที่เล่ายาวคือประวัติ และความเป็นนักวิทยาศาสตร์ และวิญญาณวิชาการของท่านผู้นี้ ที่น่าสนใจมากวิจารณ์ พานิช

๑๐ พ.ย. ๕๗


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (2)

เรื่อง data science เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวครับ มาแรงมากในช่วงสองสามปีนี้ ผมว่าน่าจะเป็นเพราะข้อมูลที่ให้ประมวลผลมีมากขึ้นและเครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประมวลผลพัฒนามากขึ้นครับ

เขียนเมื่อ 

'Big Data' is used to describe vast and unstructured data that is too complex to model into 'classical databases' and is requiring new ways (hardware, software and technologies) to process (into useful information). For examples a million datasets/databses with several millions data items and billions of instances, each relating to each other in uncertain ways. It is not too far wrong to say that 'big data' is beyond current IT and is the new 'lawless' hunting ground for information engineers. We need to 'think big' to deal with 'big data'. ;-)

But big data is an open and level playing field (an equal chance) for Thai researchers to shine too. All it takes to conquer big data are some imagination and some insights.