สอบระหว่างภาคเรียน (17/12/57)

ฤดูกาลแห่งการสอบเริ่มต้นแล้ว.....

โรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้เริ่มต้นการสอบระหว่างภาคในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 พร้อมกันตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 บรรยากาศก่อนการสอบ นักเรียนจะไม่สามารถเขาห้องสอบได้ จนกว่าจะถึงเวลาสอบ เพราะฉะนั้นนักเรียนจึงต้องออกมาอยู่หน้าห้องเรียน อยู่ตามโต๊ะม้าหินอ่อน โรงอาหาร บางส่วนนำเสื่อมาปูใต้ร่มไม้ เพื่อติวหนังสือกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)