นิราศอิตาลี (๗๓)

145) ศตวรรษ ที่สิบหก จึงสร้างใหม่

ให้ยิ่งใหญ่ อลังการ์ มาหนุนเสริม

จูปิอุส ที่สอง เริ่มประเดิม

ช่วยกันเติม เสร็จร้อย ห้าสิบปี

รูปสลัก หินอ่อน ปิเอต้า

งามล้ำค่า ล้ำเลิศ ประเสริฐศรี

แองเจโล่ แกะสลัก อยู่หลายปี

ด้วยใจที่ ศรัทธา พระเยซู

146) เพ่งพินิจ คุณค่า คราอยู่ใกล้

งามแค่ใช่ ฝีมือศิลป์ อันเลิศหรู

รูปปั้นสะท้อน คุณค่า ช่างชั้นครู

บอกให้รู้ แม่ลูก รักผูกพัน

ตรงทางเข้า หินแดง แสดงว่า

จักรพรรดิมา สวมมงกุฎ ดุจเลือกสรร

เป็นจักรพรรดิ ยิ่งใหญ่ แห่งโรมัน

องค์โป๊ปนั้น สวมให้ ได้รับรอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศอิตาลีความเห็น (0)