​ชีวิตที่พอเพียง : 2313a. แนะนำหนังสือ พลังขับเคลื่อนการจัดการตนเองบนแผ่นดินไทย

อันที่จริงประเทศไทยมีทุนทางสังคมต่างๆ มากมาย ทั้งทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังึม ทุนทางความรู้ ทุนทางศาสนธรรม ทุนภาครัฐ ทุนภาคธุรกิจเอกชน ทุนเหล่านี้มากพอ หรือเกินพอที่จะสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างศานติสุข

ชีวิตที่พอเพียง : 2313a. แนะนำหนังสือ พลังขับเคลื่อนการจัดการตนเองบนแผ่นดินไทย

หนังสือ พลังขับเคลื่อนการจัดการตนเองบนแผ่นดินไทย เขียนโดย ศ. นพ. ประเวศ วะสี ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีทุนสังคมด้านต่างๆ มากมาย ที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมแห่งศานติสุขได้ แต่ยังขาด วิถีชีวิตชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน

ต้องอ่านเองนะครับ จึงจะได้อรรถรส และปัญญา ในเรื่องชุมชนจัดการตนเอง ซึ่งจะเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการปฏิรูปประเทศไทย

ที่น่าชื่นชมคือ การพิมพ์หนังสือเล่มนี้ สำนักพิมพ์หมอชาวบ้านใช้วิธีบอกบุญหาผู้สนับสนุน มีรายชื่อบุคคลและสถาบันที่ร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์อยู่ท้ายเล่ม

วิจารณ์ พานิช

๒๑ ธ.ค. ๕๗

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)