นิราศอิตาลี (๗๑)

141) รัฐอิสระ พระสันต ปาปาครอง

สูงสุดของ นิกายฯ ได้เลือกสรร

เซนต์ปีเตอร์ วิหารงาม เกินรำพัน

ดุจเทพสรรค์ สร้างไว้ ให้แผ่นดิน

โบสถ์ซิสทีน งามคู่ อยู่เคียงข้าง

พื้นเบื้องล่าง รองรับ กับเสาหิน

จิตรกรรม ล้ำค่า ดั่งองค์อินทร์

เสกเป็นสิน ให้ไว้ ไมเคิลทำ

142) จุดกำเนิด วาติกัน นั้นบอกไว้

ครอบหลุมให้ พระศพไว้ ไม่ถลำ

เซนต์ปีเตอร์ นักบุญ ที่ได้นำ

ผู้จดจำ คัมภีร์ สู่คริสต์ชน

กำแพงล้อม ขอบแดน บอกเขตรัฐ

พื้นที่ชัด แบ่งไว้ ไม่ฉงน

สองร้อยห้า สิบไร่ เป็นของตน

มีผู้คน เก้าร้อยผู้ อยู่ทุกวัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศอิตาลีความเห็น (0)