การจัดกิจกรรมเศรฐกิจพอเพียงสำหรับเด็ก ๆ ระดับปฐมวัย

อรุณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การจัดกิจกรรมเศรฐกิจพอเพียง ระดับปฐมวัยได้จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักให้เด็กได้รู้จักการใช้ส่ิ่งของใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด การนำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ด้วยนำกระดาษมาแช่น้ำ แล้ว ผสมด้วยกาวและสี นำมาตกแต่งภาพให้สวยงามได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เด็กน่ารักความเห็น (0)