โลกและชีวิต (148) : อยู่ที่ใด


เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา
เสื่อมทรุดไปตามวิถี
ทว่าคุณค่ามิได้โรยราไปจากความจริง
ทั้งในห้วงรูปธรรม
นามธรรม
แม้วันหนึ่งไร้รูปรอย ตระหง่าน
เพียงเพราะมันมีค่า
ชีวิตก็ย่อมรู้ว่า.... อยู่ที่ใด....

....

เขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท-โคราช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pandinความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

โลก และ ชีวิต ตามกาลเวลา ร่างกายเสื่อม แต่ อย่าให้ จิตใจ เสื่อม ก็ แล้วกันครับ "คิดบวก คิดสร้างสรรค์ สร้างฝันให้เป็น จริง ยังไม่สายไปครับ"

เขียนเมื่อ 

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ..... เหลือไว้ แค่ ชั่ว...ดี

เขียนเมื่อ 

ไม่ค่อยได้เห็นกังหันไม้แบบนี้นานมากๆ

สังขารไม่เที่ยงแท้ครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับ อ.JJ

ไม่ว่าอะไรๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปได้เสมอ
ไม่มีอะไรจีรัง
มองมุมบวก คือพลังของการดำเนินชีวิต โดยแท้จริงๆ ครับเขียนเมื่อ 

ครับ คุณมะเดื่อ

.... เกิด และดำเนินไป
แตกดับ
ทิ้งไว้ ซึ่ง ความทรงจำ

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ครับ อ.ขจิต ฝอยทอง

ไม่มีอะไรเที่ยงแท้ จีรัง
ผมเห็นภาพนี้แล้ว เกิดมุมมองในหลายเรื่อง
อย่างน้อยก็เห็นความเสื่อมสภาพที่ถูกปลดระวางจากหน้าที่หลัก
แต่คงอยู่กับหน้าที่ใหม่
เหมือนคนแก่ชราภาพที่ไปไหนไม่ได้แล้ว
แต่ยังทรงบารมี ทรงคุณค่าอยู่-ประมาณนั้น ครับ